WHO WE ARE ?

ภาพรวมเกี่ยวกับแยมเนี่ยล

jAMnial แยมเนี่ยล คือเว็บไซต์ที่เน้นคอนเท้นท์เชิงสร้างสรรค์ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจอันมุ่งสู่ความเป็น บล็อก & แม็กกาซีน ชั้นนำของประเทศ ด้วยประสบการณ์ของทีมการและการดูแลเว็บไซต์มานับพัน จนเกิดมาเป็นไอเดียเริ่มต้นสร้างแยมเนี่ยลขึ้นเป็นของพวกเราเอง

พวกเราเปิดแยมเนี่ยลตัวครั้งแรก ในปี 2021 เน้นสร้างเนื้อหาและสื่อที่เน้นเป็นประโยชน์ ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะท่ามกลางสถานะการณ์ COVID19 เราจึงตระหนักในความรวดเร็ว ถูกต้อง และสม่ำเสมอในการอัพเดทข่าว มาเป็นอันดับ 1 เพื่อการให้ข้อมูลที่แน่ชัด แม่นยำที่สุด

ปัจจุบันแยมเนี่ยลมีบทความที่เขียนและรอการนำเสนอให้ผู้อ่านกว่า 1 หมื่นเรื่องที่น่าสนใจที่สุด และพวกเรามีแผนในการต่อยอดไปสู่การเป็น Vlogger บนสื่อโซเชี่ยลต่างๆ อาทิเช่น Youtube และ TikTok เป็นต้น พวกเราหวังอย่างยิ่งว่าเมื่อถึงวันนั้นผู้อ่าน ผู้ติดตามของเรา จะยังคงช่วยกันเป็นกำลังใจสนับสนุนให้ทีมงานแยมเนี่ยล พัฒนาสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ความรู้ ความบันเทิงให้แก่ท่านต่อไป

ด้วยความขอบคุณ

Founder & jAMnial Team

พวกเราพร้อมที่จะลงเนื้อหาให้กับคุณ

jAMnial ของเรามีนโยบายในการลงทุกเนื้อหาและข้อมูลคอนเท้นท์ที่สร้างสรรค์ หรือทีมเราพิจารณาแล้วว่าอาจเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่อย่างใด โดยสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอยีด หรือขั้นตอนในการส่งข้อมูลมายังทีมของพวกเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ข้อยกเว้นในการลงเนื้อหา (ฟรี)

ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะมีนโยบายในการลงข้อมูลเนื้อหาให้ฟรี แต่เราก็ยังมีข้อยกเว้น และในบางกลุ่มข้อมูลอาจมีค่าบริการหรือเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมจากปกติ หรือตามที่ตกลงกัน อันได้แก่เนื้อหาในกลุ่มดังต่อไปนี้

  • เนื้อหาในกลุ่มรีวิวสินค้า (บางประเภท) ที่เราพิจารณาแล้วว่าเป็นการโฆษณาเพื่อการตลาด
  • เนื้อหากลุ่มธุรกิจหรือแบรนด์สินค้า ที่ต้องการขอปรับแก้ไขเนื้อหา, ต้องการอัพเดทข้อมูล รวมถึงขอลงเนื้อหาเป็นพิเศษ
  • เนื้อหาที่ต้องการโฆษณา, โปรโมท, ข่าวการเปิดตัว ฯลฯ ที่ได้รับการติดต่อเป็นพิเศษ หรือต้องการให้เราเขียนแนะนำใหม่
  • เนื้อหาที่มุ่งเน้นผลเชิง SEO, Branding, Marketing โดยตรง
  • อื่นๆ ที่พวกเราพิจารณาแล้วว่าอาจมีค่าบริการ

*โดยทั้งหมดนี้เราอาจสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ โดยทีมแยมเนี่ยลของเราเองตามความเหมาะสม

นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม


1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

Jamnial.com จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น
ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ Jamnial.com ที่เป็น โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ (หากมี)

ไอพีแอดเดรส , ชื่อ-นามสกุล , อีเมล์ , เบอร์ติดต่อ , ข้อมูลการใช้เว็บไซต์

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ Jamnial.com นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่


2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

Jamnial.com ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนใช้ Jamnial.com
จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์


3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  • Jamnial.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ
  • Jamnial.com จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ
    หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

4. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Jamnial.com จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น

นอกจากนี้ Jamnial.com อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น
การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี


5. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

Jamnial.com ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน Jamnial.com
จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ
และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน Jamnial.com เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์
ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ
จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย ท่านสามารถติดต่อ Jamnial.com เพื่อให้ดำเนินกา ตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30 วัน หากพบการรั่วไหมของข้อมูล ทาง Jamnial.com จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 72 ชั่วโมง


ช่องทางติดต่อ

Admin C.
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

[email protected]

เบอร์โทรศัพท์ของท่านสำหรับติดต่อกลับ