ปีใหม่ 2566 ที่จะถึงนี้ ใครที่มีแพลนขึ้นบ้านใหม่ ย้ายของเข้าบ้าน ตั้งศาล ลงเสาเอก รวมถึงซื้อขายที่ดิน เตรียมปากกากับกระดาษมาจดได้เลย เพราะวันนี้ทางเว็บ jamnial มีฤกษ์ดีๆ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในการทำสิ่งเหล่านี้มาฝากกัน อย่ารอช้า รีบไปจดกันได้เลย

สารบัญเนื้อหา

เดือนมกราคม 2566

• วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน, โอนบ้าน และลงเสาเอก
• วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เหมาะสำหรับการโอนบ้าน, ย้ายบ้าน
• วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน และจัดหิ้งพระใหม่
• วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, ตั้งศาล และลงเสาเอก

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

• วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน, โอนบ้าน, ลงเสาเอก และตั้งศาล
• วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ตั้งศาล, ลงเสาเอก และโอนบ้าน
• วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน และจัดหิ้งพระใหม่
• วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ และย้ายบ้าน
• วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน และจัดหิ้งพระใหม่
• วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน และจัดหิ้งพระใหม่
• วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ และตั้งศาล
• วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, ตั้งศาล และลงเสาเอก
• วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน, โอนบ้าน, ลงเสาเอก และตั้งศาล

เดือนมีนาคม 2566

• วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, จัดหิ้งพระใหม่, ลงเสาเอก และปลูกบ้าน
• วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ตั้งศาล, ลงเสาเอก, จัดหิ้งพระใหม่ และย้ายบ้าน
• วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, ลงเสาเอก และปลูกบ้าน
• วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, ตั้งศาล และลงเสาเอก
• วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ตั้งศาล, ลงเสาเอก, จัดหิ้งพระใหม่ และย้ายบ้าน
• วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, ลงเสาเอก และปลูกบ้าน
• วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, ตั้งศาล, ลงเสาเอก และจัดหิ้งพระใหม่
• วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, ลงเสาเอก และปลูกบ้าน

เดือนเมษายน 2566

• วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ตั้งศาล, ลงเสาเอก และจัดหิ้งพระใหม่
• วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ตั้งศาล และลงเสาเอก
• วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ตั้งศาล และลงเสาเอก

เดือนพฤษภาคม 2566

• วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ไหว้เจ้าที่, ตั้งศาล, ลงเสาเอก, ย้ายบ้าน และย้ายที่อยู่
• วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, ตั้งศาล และลงเสาเอก
• วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, จัดหิ้งพระใหม่, เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน, โอนบ้าน, ลงเสาเอก และตั้งศาล

เดือนมิถุนายน 2566

• วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ตั้งศาล, ลงเสาเอก และย้ายบ้าน
• วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ และย้ายบ้าน
• วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน และตั้งศาล
• วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, แต่งงาน, ย้ายบ้าน, ตั้งศาล และลงเสาเอก
• วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, จัดหิ้งพระใหม่, เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน, โอนบ้าน, ลงเสาเอก และตั้งศาล
• วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน, โอนบ้าน, ลงเสาเอก และตั้งศาล
• วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ตั้งศาล, ลงเสาเอก และย้ายบ้าน

เดือนกรกฎาคม 2566

• วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ตั้งศาล, ลงเสาเอก และย้ายบ้าน
• วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 เหมาะแก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ และย้ายบ้าน
• วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, ตั้งศาล และลงเสาเอก
• วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ตั้งศาล, ลงเสาเอก และย้ายบ้าน
• วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ และการย้ายบ้าน
• วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายตั้งศาล, ลงเสาเอก และจัดหิ้งพระใหม่
• วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, ตั้งศาล และลงเสาเอก

เดือนสิงหาคม 2566

• วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน, โอนบ้าน, ลงเสาเอก และตั้งศาล
• วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ตั้งศาล, ลงเสาเอก และย้ายบ้าน
• วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, ตั้งศาล, ลงเสาเอก และจัดหิ้งพระใหม่
• วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน, โอนบ้าน, ลงเสาเอก และตั้งศาล
• วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, ลงเสาเอก และปลูกบ้าน
• วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, ตั้งศาล และลงเสาเอก
• วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, ตั้งศาล และลงเสาเอก
• วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ปลูกบ้าน, ลงเสาเอก, ตั้งศาล, ย้ายบ้าน และจัดหิ้งพระใหม่
• วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ตั้งศาล, ลงเสาเอก และย้ายบ้าน

เดือนกันยายน 2566

• วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, จัดหิ้งพระใหม่, ลงเสาเอก และปลูกบ้าน
• วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน, โอนบ้าน, ลงเสาเอก และตั้งศาล
• วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน และจัดหิ้งพระใหม่
• วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, แต่งงาน, ย้ายบ้าน, ตั้งศาล และลงเสาเอก
• วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ตั้งศาล, ลงเสาเอก และจัดหิ้งพระใหม่
• วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ตั้งศาล, ลงเสาเอก และย้ายบ้าน

เดือนตุลาคม 2566

• วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, ตั้งศาล และลงเสาเอก
• วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน, โอนบ้าน, ลงเสาเอก, ตั้งศาล และจัดหิ้งพระ
• วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน, โอนบ้าน, ลงเสาเอก และตั้งศาล
• วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, จัดหิ้งพระใหม่, เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน, โอนบ้าน, ลงเสาเอก และตั้งศาล

เดือนพฤศจิกายน 2566

• วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ตั้งศาล, ลงเสาเอก และย้ายบ้าน
• วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, ตั้งศาล และลงเสาเอก
• วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, จัดหิ้งพระใหม่, ตั้งศาล ,ลงเสาเอก และย้ายบ้าน
• วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, ลงเสาเอก และปลูกบ้าน
• วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน, โอนบ้าน, ลงเสาเอก และตั้งศาล
• วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ตั้งศาล, ลงเสาเอก และย้ายบ้าน

เดือนธันวาคม 2566

• วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, ลงเสาเอก และปลูกบ้าน
• วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, จัดหิ้งพระใหม่, เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน, โอนบ้าน, ลงเสาเอก และตั้งศาล
• วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ย้ายบ้าน, เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน, โอนบ้าน, ลงเสาเอก และตั้งศาล
• วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ตั้งศาล, ลงเสาเอก และย้ายบ้าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *