อย่างที่ทราบกันดีว่าที่ประเทศไทศของเรามี ประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของผู้ประกันตน โดยผู้ที่ประกันตน มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้า กองทุนประกันสังคม ทุกๆเดือน และหลายๆคนยังไม่ทราบ ว่าเรามีผู้ประกันตนกี่ประเภท แต่ละประเภทคุ้มครองใครและคุ้มครองอะไรบ้าง งั้นไปดูกัน

ผู้กันตนมาตรา 33 ( ผู้ประกันตนภาคบังคับ )

ผู้ประกันตอนในกลุ่มนี้ จะเป็นพนักบริษัทเอกชน ซึ่งมีสถานะเป็นลูกจ้าง ในสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี โดยจะต้องมีการส่งเงินสมทบ คิดเป็นสัดส่วนดังนี้ ลูกจ้าง 5% นายจ้าง 5% รัฐบาล 2.75% ของฐานเงินเดือนค่าจ้างของผู้ประกันตน ขั้นต่ำ 1,650 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และจะได้รับความคุ้มครองดังนี้

 • เจ็บป่วย
 • อุบัติเหตุ
 • กรณีทุพพลภาพ
 • กรณีเสียชีวิต
 • กรณีคลอดบุตร
 • กรณีสงเคราห์บุตร
 • กรณีชราภาพ
 • กรณีว่างงาน

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ( ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ )

ผู้ประกันตนมาตรานี้ ต้องเป็นบุคคลที่เคยทำงานบริษัทเอกชนมาก่อน เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อน แต่ได้ทำการลาออก แต่ต้องการที่จะรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ จึงสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 แทน โดยผู้ประกันตนกลุ่มนี้ จะต้องลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน และจะต้องเป็นผู้ที่ประกันตนมาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และหลังจากตกลงสมัคร ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน เป็นเงิน 432 บาทต่อเดือน รัฐช่วยจ่ายสมทบ 120 บาทต่อเดือน และผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองดังนี้

 • กรณีเจ็บป่วย
 • อุบัติเหตุ
 • กรณีทุพพลภาพ
 • กรณีเสียชีวิต
 • กรณีคลอดบุต
 • กรณีสงเคราห์บุตร
 • กรณีชราภาพ

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ( ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ )

ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ เป็นผู้ประกันตนที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน และไม่เคยเป็นผู้สมัครมาตรา 39 ผู้ที่จะสมัครมาตรา 40 ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เป็นแรงงานนอกระบบ มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี โดยสามารถเลือกสิทธิประโยนชน์ด้วยกัน 2 แบบ

 • คุ้มครอง 3 กรณี จ่าย 100 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนจ่ายเอง 70 บาท รัฐสมทบให้ 30 บาท ได้รับความคุ้มครอง กรณีเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต
 • คุ้มครอง 4 กรณี จ่าย 150 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนจ่ายเอง 100 บาท รัฐสมทบให้ 50 บาท ได้รับความคุ้มครอง กรณีเจ็บป้วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ

หากคุณเป็นพนักงานเอกชนอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะบริษัทจะเป็นผู้เดินเรื่องประกันสังคมให้คุณเอง แต่หากคุณมีความประสงค์ที่จะลาออก แนะนำให้สมัครมาตรา 39 ไว้ เพราะนอกจากจะมีความคุ้มครองแล้ว ยังได้เงินเยียวยา ช่วงที่ว่างงานอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *